Ηλέκτρα

Μακέτες

2 Εγγραφές /Ηλέκτρα
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
1975

Ηλέκτρα
Τρισδιάστατη μακέτα
1975