Ηλέκτρα

Κείμενα

9 Εγγραφές /


Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ηλέκτρα
Σοφοκλής
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού ήχου