Βάκχες

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 5 επεισόδια, 5 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού ήχου
Βάκχες
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο