Βάκχες

Αφίσες

2 Εγγραφές /Ιφιγένεια η εν Ταύροις/ Βάκχαι/ Μήδεια/ Όρνιθες
Αφίσα φεστιβάλ
1973

Βάκχες
Αφίσα παραστάσεων
1973