Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας

Αφίσες

1 Εγγραφές /Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας
Αφίσα παραστάσεων
1971