Η νύφη της Κούλουρης

Μακέτες

1 Εγγραφές /Η νύφη της Κούλουρης
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1970