Η νύφη της Κούλουρης

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Η νύφη της Κούλουρης
Παντόπουλος Ευάγγελος
Κωμωδία σε 3 πράξεις
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Η νύφη της Κούλουρης
Παντόπουλος Ευάγγελος
Κωμωδία σε τρείς πράξεις.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Η νύφη της Κούλουρης
Παντόπουλος Ευάγγελος
Κωμωδία σε τρείς πράξεις.
Κείμενο τεχνικού φωτισμών