Ερωτόκριτος

Μακέτες

1 Εγγραφές /Ερωτόκριτος
Ζωγραφική μακέτα ανδρικών κοστουμιών
1969