Ερωτόκριτος

Αφίσες

2 Εγγραφές /Θάνος Κωτσόπουλος
Αφιέρωμα
1972

Ερωτόκριτος
Αφίσα παραστάσεων
1969