Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Α' φάση

Δημοσιεύματα Τύπου

1 Εγγραφές /


Συνάντηση κλασσικών και σύγχρονων έργων
Συνάντηση κλασσικών και σύγχρονων έργων
30/11/2007

Στο υποστύλιο του Βασιλικού Θεάτρου