Θεατρικό Εργαστήριο του Κ.Θ.Β.Ε. - Α' φάση

Δημοσιεύματα Τύπου

Συνάντηση κλασσικών και σύγχρονων έργων
Συνάντηση κλασσικών και σύγχρονων έργων
Αγγελιοφόρος, 30/11/2007

Στο υποστύλιο του Βασιλικού Θεάτρου

Φωτογραφικό Υλικό