Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων γραμματέων και παραγωγών στο πλαίσιο της πράξης ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (28/12/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 17/01/2019

Διαβάστε τα τεύχη της πρόσκλησης εδώ 


Επιστροφή