Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;
Κωμωδία σε 2 δύο πράξεις.
Κείμενο
Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;
Αποστολίδου Χαρούλα
Κωμωδία σε 2 δύο πράξεις.
Κείμενο συντελεστών
Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;
Αποστολίδου Χαρούλα
Κωμωδία σε 2 δύο πράξεις.
Κείμενο τεχνικού ήχου
Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;
Αποστολίδου Χαρούλα
Κωμωδία σε 2 δύο πράξεις.
Κείμενο
Πού είναι ο Τάσος που ερωτεύτηκα;
Αποστολίδου Χαρούλα
Κωμωδία σε 2 πράξεις
Κείμενο τεχνικού φωτισμών