Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 10/10/2008
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό