Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 10/10/2008
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Σημείωση: Από τη φωτογράφηση του Ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Καραμήτρη

Κ. Χατζησάββας, Μ. Καραμήτρη

Εφ. Γούση

Αμ. Τσεκούρα

Χρ. Στυλιανού

Χρ. Στυλιανού

Χρ. Στυλιανού

Π. Μυρόφτσαλης

Κ. Χατζησάββας, Χρ. Στυλιανού, Θ. Γρηγοριάδης

Αμ. Τσεκούρα, Π. Μυρόφτσαλης

Β. Μπακάκου

Αμ. Τσεκούρα, Π. Μυρόφτσαλης

Π. Μυρόφτσαλης

Αμ. Τσεκούρα, Π. Μυρόφτσαλης

Β. Μπακάκου, Αμ. Τσεκούρα, Π. Μυρόφτσαλης

Μ. Καραμήτρη

Χ. Πεχλιβανίδης

Εφ. Γούση

Χρ. Στυλιανού, Αμ. Τσεκούρα

Χ. Πεχλιβανίδης, Μ. Καραμήτρη

Π. Μυρόφτσαλης

Β. Μπακάκου

Χ. Πεχλιβανίδης

Κ. Χατζησάββας, Θ. Γρηγοριάδης

Χρ. Στυλιανού, Γ. Σφυρίδης

Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού

Γ. Σφυρίδης

Χρ. Στυλιανού, Γ. Σφυρίδης

Αμ. Τσεκούρα, Κ. Χατζησάββας

Αμ. Τσεκούρα