Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 29/08/2008
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Σημείωση: Ε. Γούση, Ανν. Σωτηρούδη, Ιρ. Νικολάου, Τσ. Φεσάκη, Ελ. Θυμιοπούλου, Ζ. Κυριακίδου, Ν. Δαλκυριάδου (καθιστές). Χ. Πεχλιβανίδης, Γ. Παρασκευόπουλος, Κ. Χατζησάββας, Β. Μπακάκου, Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού, Γ. Σφυρίδης, Μ. Καραμήτρη, Θ. Γρηγοριάδης, Σ. Νικολαΐδου, Ανδρ. Παρασκευόπουλος (όρθιοι)
Φωτογραφικό Υλικό

Ο σκηνοθέτης, η σκηνογράφος και ο βοηθός της με το θίασο