Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 29/08/2008
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χ. Πεχλιβανίδης, Κ. Χατζησάββας, Π. Μυρόφτσαλης, Χρ. Στυλιανού, Θ. Γρηγοριάδης, Γ. Σφυρίδης

Ε. Γούση, Τσ. Φεσάκη, Ζ. Κυριακίδου, Ελ. Θυμιοπούλου, Ανν. Σωτηρούδη, Ιρ. Νικολάου, Ν. Δαλκυριάδου

Ανν. Σωτηρούδη, Μ. Καραμήτρη, Ε. Γούση, Τσ. Φεσάκη, Ζ. Κυριακίδου, Ελ. Θυμιοπούλου, Β. Μπακάκου, Ιρ. Νικολάου, Ν. Δαλκυριάδου και Αμ. Τσεκούρα (καθιστή)

Ε. Γούση, Ανν. Σωτηρούδη, Ιρ. Νικολάου, Τσ. Φεσάκη, Ελ. Θυμιοπούλου, Ζ. Κυριακίδου, Ν. Δαλκυριάδου (καθιστές). Χ. Πεχλιβανίδης, Κ. Χατζησάββας, Β. Μπακάκου, Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού, Μ. Καραμήτρη, Γ. Σφυρίδης, Θ. Γρηγοριάδης (όρθιοι)

Ε. Γούση, Ανν. Σωτηρούδη, Ιρ. Νικολάου, Τσ. Φεσάκη, Ελ. Θυμιοπούλου, Ζ. Κυριακίδου, Ν. Δαλκυριάδου (καθιστές). Χ. Πεχλιβανίδης, Κ. Χατζησάββας, Β. Μπακάκου, Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού, Μ. Καραμήτρη, Γ. Σφυρίδης, Θ. Γρηγοριάδης (όρθιοι)

Β. Μπακάκου, Κ. Χατζησάββας, Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού, Μ. Καραμήτρης, Γ. Σφυρίδης

Χ. Πεχλιβανίδης, Κ. Χατζησάββας, Β. Μπακάκου, Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού

Π. Μυρόφτσαλης, Αμ. Τσεκούρα, Χρ. Στυλιανού, Γ. Σφυρίδης, Μ. Καραμήτρη, Θ. Γρηγοριάδης

Αμ. Τσεκούρα, Μ. Καραμήτρη

Αμ. Τσεκούρα