Ελένη

Μακέτες

Ελένη (2008)
σκηνικού
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό

Στήσιομο μακέτας

Ά αλλαγή σκηνικού

Οπτική εξώστη

Β' αλλαγή σκηνικού

Τελευταία σκηνή (κοντινό)

Τελευταία σκηνή (οπτική πλατείας)