Ελένη

Μακέτες

Ελένη (2008)
Τρία γυναικεία κοστούμια
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
Φωτογραφικό Υλικό

Θεονόη (Μ. Καραμήτρη)

Χορός

Γριά (Β. Μπακάκου)