Ελένη

Δημοσιεύματα Τύπου

Ελένη
Ένα πουκάμισο αδειανό, ένα γεμάτο θέατρο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 08/03/2009

Φωτογραφικό Υλικό