Ιφιγένεια η εν Ταύροις

Κείμενα

7 Εγγραφές /


Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο
Ιφιγένεια η εν Ταύροις
Ευριπίδης
Τραγωδία
Κείμενο τεχνικού ήχου