Ο Επισκέπτης

Κείμενα

4 Εγγραφές /


Ο Επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε 15 σκηνές
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο Επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε 15 σκηνές
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ο Επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε 15 σκηνές
Κείμενο
Ο Επισκέπτης
Θέμελης Γιώργος
Δράμα σε 15 σκηνές
Κείμενο τεχνικού φωτισμών