Τραχίνιες

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Τραχίνιες
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Τραχίνιες
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Τραχίνιες
Σοφοκλής
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο