Τραχίνιες

Δημοσιεύματα Τύπου

Τραχίνιες
Χωρίς ύφος και ψυχή
Ταχυδρόμος, 04/09/2004

Αφορά παραστάσεις περιοδείας

Φωτογραφικό Υλικό