Τραχίνιες

Προγράμματα

Τραχίνιες
2004. Πολύπτυχο πρόγραμμα εξολοκλήρου στα αγγλικά.

1. Σύνοψη του έργου στα αγγλικά. 2. 'Performances - Tour'. 3. 'National Theatre og Northern Greece'.

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 6
Δεν Πωλείται
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο
Αρχεία