Τα ελάφια και οι κατάρες

Κείμενα

6 Εγγραφές /


Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 έργα με πρόλογο και επίλογο.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 έργα με πρόλογο και επίλογο.
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 έργα με πρόλογο και επίλογο.
Κείμενο συντελεστών
Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 έργα με πρόλογο και επίλογο. Πρώτη εκδοχή
Κείμενο
Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 έργα με πρόλογο και επίλογο. Πρώτη εκδοχή
Κείμενο συντελεστών
Τα ελάφια και οι κατάρες
Μουνγκάν Μουρατχάν
Δράμα σε 7 πράξεις(έργα) με πρόλογο και επίλογο
Κείμενο τεχνικού φωτισμών