Φοίνισσες

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Φοίνισσες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Φοίνισσες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Φοίνισσες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού ήχου
Φοίνισσες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο
Φοίνισσες
Ευριπίδης
Τραγωδία (πρόλογος, πάροδος, 4 επεισόδια, 4 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο οδηγού σκηνής