Φοίνισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

Φοίνισσες
Ευρυπίδου 'Φοίνισσες' στο Ηρώδειο
Ελεύθερη Ώρα, 18/10/1999

Κριτική των παραστάσεων στο Ηρώδειο

. Αθηναίος, Περσεύς - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό