Φοίνισσες

Δημοσιεύματα Τύπου

Φοίνισσες
'Φοίνισσες' από το ΚΘΒΕ
Ριζοσπάστης - Όργανο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, 07/09/1999

. Θυμέλη - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό