Όταν οι γυναίκες το γλεντούν

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Όταν οι γυναίκες το γλεντούν
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε 3 πράξεις και 14 σκηνές.
Κείμενο
Όταν οι γυναίκες το γλεντούν
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε 3 πράξεις και 14 σκηνές.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Όταν οι γυναίκες το γλεντούν
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε 3 πράξεις και 14 σκηνές
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Όταν οι γυναίκες το γλεντούν
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε 3 πράξεις και 14 σκηνές
Κείμενο τεχνικού ήχου
Όταν οι γυναίκες το γλεντούν
Γκολντόνι Κάρλο
Κωμωδία σε 3 πράξεις και 14 σκηνές
Κείμενο