Συμμετοχή στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία  Τίτλος
4/9/2019
Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στην 84η ΔΕΘ