Συμμετοχή στο 48ο Φεστιβάλ Bιβλίου στο Ζάππειο

Ημερομηνία  Τίτλος
31/7/2019
Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο