Βάκχες

Βίντεο

2 Εγγραφές /


Βάκχες
Αποσπάσματα από την παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
Βάκχες
Αποσπάσματα από την παράσταση στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών