Βάκχες

Φωτογραφίες

Βάκχες
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό