Βάκχες

Μακέτες

Βάκχες (1997)
Κάτοψη σκηνικού
. Ράνκλ, Κατρίν - Σκηνικά
Κατασκευαστικό σχέδιο
Φωτογραφικό Υλικό