Βάκχες

Φροντιστήριο

Βάκχες
Κρέας
Περιγραφή: Ψεύτικο ωμό συκώτι
Υλικά: Αφρολέξ
Μέγεθος: Κανονικό
Φωτογραφικό Υλικό