Βάκχες

Φροντιστήριο

Βάκχες
Κατσίκι
Περιγραφή: Κατσίκι για σούβλα
Υλικά: Αφρολέξ
Μέγεθος: Κανονικό
Φωτογραφικό Υλικό