Βάκχες

Δημοσιεύματα Τύπου

Βάκχες
Οι 'Βάκχες' διχάζουν τους θεατρόφιλους
Η Βόρεια, 13/09/1997

Δηλώσεις - κρίσεις επωνύμων για το έργο

Φωτογραφικό Υλικό