Βάκχες

Δημοσιεύματα Τύπου

Βάκχες
Πολύ κακό για το τίποτα
Η Γνώμη - Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, 03/10/1997

Αφορά παραστάσεις στην Ε.Μ.Σ.

. Λασκαράκη, Γαλάτεια - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό