Λυσιστράτη

Κείμενα

2 Εγγραφές /


Λυσιστράτη
Αριστοφάνης
Αριστοφανική κωμωδία σε 29 εικόνες
Κείμενο τεχνικού ήχου
Λυσιστράτη
Αριστοφάνης
Αριστοφανική κωμωδία σε 29 εικόνες.
Κείμενο συντελεστών