5ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

5ο Φεστιβάλ Δάσους
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 29/5/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας

Θ. Ραφτόπουλος, Χ. Στυλιανού, Δ. Σωτηρίου, Ρ. Υφαντίδου, Α. Μπουσουλέγκα, Γ. Καλαβριανός, Γ. Αναστασάκης, Γ. Γλάστρας, Α. Μπεζίκη, Α. Ευστρατιάδου, Μ. Τσιμά, Ν. Μαραγκόπουλος

Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη

Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη

Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας

Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας

Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Θανάσης Ραφτόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Άρης Στυλιανού, η Sales & Commercial Executive της Ellinair, Όλγα Αγγελοπούλου, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, Γιάννης Αναστασάκης (© Νίκος Βασιλάκης)

Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας

Θανάσης Ραφτόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Θανάσης Ραφτόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Θ. Ραφτόπουλος, Χ. Στυλιανού, Δ. Σωτηρίου, Ρ. Υφαντίδου, Α. Μπουσουλέγκα, Γ. Καλαβριανός, Γ. Αναστασάκης, Γ. Γλάστρας, Α. Μπεζίκη, Α. Ευστρατιάδου, Μ. Τσιμά, Ν. Μαραγκόπουλος

Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης

Θανάσης Ραφτόπουλος, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός

Δημήτρης Σωτηρίου, Ράνια Υφαντίδου, Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας

Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη, Ανθή Ευστρατιάδου, Μαρία Τσιμά

Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γεωργία Κυριαζή, Βασίλης Ντάρμας

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γεωργία Κυριαζή, Βασίλης Ντάρμας, Σοφία Παπανικάνδρου, Όλγα Χατζηιακώβου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαστυλιανός, Μαρία Μπαγανά

Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γεωργία Κυριαζή

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Φωτεινή Τιμόθεου, Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Φωτεινή Τιμόθεου, Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Γ. Παπαϊωάννου, Κ. Σαντάς, Ά. Στυλιανού, Γ. Αναστασάκης, Γ. Κυριαζή, Β. Ντάρμας, Σ. Παπανικάνδρου, Ό. Χατζηιακώβου, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπαστυλιανός, Μ. Μπαγανά

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Φωτεινή Τιμόθεου, Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Αναστασάκης

Οθωναίου, Τιμόθεου, Φερετζέλης, Παπαϊωάννου, Σαντάς, Στυλιανού, Αναστασάκης, Κυριαζή, Ντάρμας, Παπανικάνδρου, Χατζηιακώβου, Παπαδόπουλος, Παπαστυλιανός, Μπαγανά

Κοινό

Κοινό

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Φωτεινή Τιμόθεου, Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς

Κ. Σαντάς, Ά. Στυλιανού, Γ. Αναστασάκης, Γ. Κυριαζή, Β. Ντάρμας, Σ. Παπανικάνδρου, Ό. Χατζηιακώβου, Γ. Παπαδόπουλος

Γεωργία Κυριαζή, Βασίλης Ντάρμας, Σοφία Παπανικάνδρου, Όλγα Χατζηιακώβου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαστυλιανός, Μαρία Μπαγανά

Γιάννης Αναστασάκης, Γεωργία Κυριαζή, Βασίλης Ντάρμας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Φωτεινή Τιμόθεου, Θάνος Φερετζέλης, Γωγώ Παπαϊωάννου, Κώστας Σαντάς, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γεωργία Κυριαζή, Βασίλης Ντάρμας, Σοφία Παπανικάνδρου, Όλγα Χατζηιακώβου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαστυλιανός, Μαρία Μπαγανά


Κοινό


Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γιάννης Μαστρογιάννης

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γιάννης Μαστρογιάννης

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γιάννης Μαστρογιάννης

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Γιάννης Μαστρογιάννης

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Κοινό

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Όλγα Αγγελοπούλου

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Όλγα Αγγελοπούλου

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Όλγα Αγγελοπούλου

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Όλγα Αγγελοπούλου

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Όλγα Αγγελοπούλου

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνα Ματζίρη