5ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Εξωτερική όψη
Χώρος παρουσίασης
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 22/5/2019
. Δημητσάκη, Στέλλα - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό