Ανθρώπινη φωνή

Φωτογραφίες

Η ανθρώπινη φωνή
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Χατζηϊωαννίδου


Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου


Πάνος Νάνος

Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Πάνος Νάνος


Μαρία Χατζηϊωαννίδου


Μαρία Χατζηϊωαννίδου


Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου

Μαρία Χατζηϊωαννίδου