Δάφνες και πικροδάφνες

Φωτογραφίες

Δάφνες και πικροδάφνες
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, 16/12/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση έγινε στο παλιό αμαξοστάσιο των τραμ στο Ντεπώ
Φωτογραφικό Υλικό
Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Βασίλης Σεϊμένης

Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος, Κώστας Ίτσιος, Βασίλης ΣεϊμένηςΣτάθης Βούτος

Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Βασίλης Σεϊμένης

Νίκος Νικολάου, Βασίλης Σεϊμένης

Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου

Κώστας Ίτσιος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Βασίλης Σεϊμένης, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Βασίλης Σεϊμένης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Βασίλης Σεϊμένης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος

Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Βασίλης Σεϊμένης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου

Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Βασίλης Σεϊμένης, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Στάθης Βούτος

Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου

Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος

Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος

Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης

Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου

Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος

Νίκος Νικολάου

Νίκος Νικολάου, Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος

Κώστας Ίτσιος, Στάθης Βούτος, Νίκος Νικολάου


Βασίλης Σεϊμένης, Κώστας Ίτσιος, Νίκος Νικολάου, Στάθης Βούτος, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης