Ο ματωμένος γάμος

Κείμενα

6 Εγγραφές /


Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο
Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ο ματωμένος γάμος
Λόρκα Φεντερίκο Γκαρθία
Τραγωδία σε 3 πράξεις και 7 εικόνες
Κείμενο υποβολέα