Ο ματωμένος γάμος

Δημοσιεύματα Τύπου

Ο ματωμένος γάμος
Η Καραϊνδρου σεβάστηκε τον Χατζιδάκι
Έθνος, 11/05/1993

Σχολιασμός της στάσης της συνθέτη - Λόγια σκηνοθέτη

Φωτογραφικό Υλικό