Μιας πεντάρας νιάτα

Δημοσιεύματα Τύπου

4 Εγγραφές /


Μιας πεντάρας νιάτα
'Μιας πεντάρας νιάτα'
Αθηναίος, Περσεύς (Αρθρογράφος)
14/06/1992
Μιας πεντάρας νιάτα
'Μιας πεντάρας νιάτα' και δελένε να γεράσουν!
20/04/1992

Παρουσίαση έργου - πλοκή
Μιας πεντάρας νιάτα
Έξυπνο γέλιο, καλό θέατρο
Βακαλοπούλου, Ηρώ (Αρθρογράφος)
16/04/1992
Μιας πεντάρας νιάτα
Μιας πεντάρας νιάτα

Παρουσίαση έργου