Ο Ελέφας

Φωτογραφίες

Ο Ελέφας
Πρεμιέρα
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 23/2/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Σοφία Καλεμκερίδου

Κοινό

Κοινό

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα

Κοινό

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου