Ο Ελέφας

Φωτογραφίες

Ο Ελέφας
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 21/2/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Σοφία ΚαλεμκερίδουΝικόλας Μαραγκόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου


Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας Μαραγκόπουλος


Παναγιώτης Παπαϊωάννου


Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου