Ο Ελέφας

Φωτογραφίες

Ο Ελέφας
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 12/1/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Σοφία Καλεμκερίδου


Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Σοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία ΚαλεμκερίδουΜαριάννα Πουρέγκα

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα


Νικόλας Μαραγκόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας ΜαραγκόπουλοςΣοφία Καλεμκερίδου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Σοφία Καλεμκερίδου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου


Νικόλας Μαραγκόπουλος

Σοφία ΚαλεμκερίδουΝικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Μαριάννα Πουρέγκα


Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου

Μαριάννα Πουρέγκα, Σοφία Καλεμκερίδου

Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα